Fem servir cookies d'anàlisi i/o publicitat. Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies. Tancar Més informació

Avis legal

El present avís legal (en endavant el " Avís Legal") regula l'ús del lloc web www.femcuines.com, (en endavant el " Lloc Web") propietat de Antonio Bravo Serrano (en endavant "Femcuines") amb NIF 35024049V, i domicili a Ctra. Sant Celoni 33, C.P. 08358 Arenys de Munt, Barcelona

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre Femcuines amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Ús i accès d'usuaris

L'usuari queda informat, i accepta , que l'accés als continguts d'aquest lloc web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb Femcuines, i en cap cas constitueix assessorament legal o professional.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de Femcuines i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit de Femcuines.

Contingut de la web i enllaços

Femcuines es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el seu Lloc Web i fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació a certs usuaris.

Femcuines no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per "links" o enllaços de qualsevol Lloc Web propietat de Femcuines. La presència de "links" o enllaços a les pàgines de Femcuines té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

Política de Privacitat

A efecte del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Femcuines, amb NIF 35024049V informa l'Usuari de l'existència de fitxers automatitzats de dades de caràcter personal la finalitat/s principal/s és la gestió, administració i manteniment dels Serveis prestats i/o contractats, i per a activitats comercials i de màrqueting, inscrits en el Registre General de Protecció de Dades.

Enviament i registre de caràcter personal

L'enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per , Femcuines.

Així mateix, el no facilitar dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació d'aquests serveis.

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran incorporades als fitxers indicats anteriorment titularitat de Femcuines, amb domicili Ctra. Sant Celoni 33, C.P. 08358 Arenys de Munt, Barcelona, tenint implementades totes les mesures de seguretat del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Exactitut i veracitat de les dades facilitades

L'usuari que envia la informació a Femcuines, és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant Femcuines, de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

Femcuines no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les que s'indiqui una altra font , de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar per l'ús d'aquesta informació.

Es exonera Femcuines, de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada als Femcuines, sempre que procedeixi de fonts alienes a Femcuines.

Cessió de dades a tercers

Femcuines, no cedirà les dades personals a tercers. Tanmateix, en el cas de ser cedits a algun tercer es produirà una informació prèvia, sol·licitant el consentiment exprés de l'afectat.

Exercici de drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal a Ctra. Sant Celoni 33, C.P. 08358 Arenys de Munt, Barcelona, o mitjançant correu electrònic a info@femcuines.com, juntament amb prova vàlida en dret, com fotocòpia del DNI i indicant en l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

Acceptació i consentiment

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de la Femcuines, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

Canvis en la present política de privacitat

La Femcuines es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquest supòsit la Femcuines, anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.